வலிகாமம் Valikamam

 

Kamalam

Kamal

Families

Friends

Guiders

School

Jobs

கமலம்

கமல்

குடும்பம்

நண்பர்

வழிகாட்டி

பாடசாலை

தொழில்

 

 

Home

 

Jaffna

Valikamam

Vadamarachchy

Thenmarachchy

Islands

Northern Province

About

   

முகப்பு

 

யாழ்ப்பாணம்

வலிகாமம்

வடமாராட்சி

தென்மாராட்சி

தீவுகள்

வடமாகாணம்

நாங்கள்

 
 
 
வலிகாமம் வடக்கு வலிகாமம் மேற்கு வலிகாமம் தெற்கு வலிகாமம் தென்மேற்கு வலிகாமம் கிழக்கு

பிரதேசப் பதிவுகளும்
விபரத் திரட்டுகளும்

 
Valikamam North Valikamam  West Valikamam  South Valikamam  South West Valikamam East
தெல்லிப்பழை சங்கானை உடுவில் சண்டிலிப்பாய் கோப்பாய்
Tellippalai Chankanai Uduvil Sandilipay Kopay
021  222 3952 021  222 3954 021  222 3953 021  222 3951

021  222 5711

 

வலிகாமம் வடக்கு

காங்கேசந்துறை  தொகுதி

தெல்லிப்பளை பிரதேசசபை

1

J222

இளவாலை வடமேற்கு

2

J221

இளவாலை வடக்கு

3

J226

நகுலேஸ்வரம்

4

J233

காங்கேசந்துறை மேற்கு

5

J234

காங்கேசந்துறை மத்தி

6

J235

காங்கேசந்துறை தெற்கு

7

J247

தையிட்டி கிழக்கு

8

J249

தையிட்டி வடக்கு

9

J250

தையிட்டி தெற்கு

10

J246

மயிலிட்டி வடக்கு

11

J248

மயிலிட்டித்துறை தெற்கு

12

J251

மயிலிட்டித்துறை வடக்கு

13

J255

பலாலி வடமேற்கு

14

J256

பலாலி மேற்கு

15

J254

பலாலி வடக்கு

16

J252

பலாலி தெற்கு

17

J253

பலாலி கிழக்கு

18

J231

மாவிட்டபுரம்

19

J232

மாவிட்டபுரம் தெற்கு

20

J236

பளை வீமன்காமம் வடக்கு

21

J237

பளை வீமன்காமம் தெற்கு

22

J225

கொல்லங்கலட்டி

23

J223

வித்தகபுரம்

24

J224

பன்னாலை

25

J215

அளவெட்டி வடக்கு

26

J216

அளவெட்டி மத்தி

27

J229

துர்க்காபுரம்

28

J230

தந்தை செல்வாபுரம்

29

J240

தென்மயிலை

30

J241

வறுத்தலைவிளான்

31

J244

வசாவிளான் கிழக்கு

32

J245

வசாவிளான் மேற்கு

33

J238

கட்டுவன்

34

J239

கட்டுவன் மேற்கு

35

J242

குரும்பசிட்டி

36

J243

குரும்பசிட்டி கிழக்கு

37

J227

தெல்லிப்பழை கிழக்கு

38

J228

தெல்லிப்பழை

39

J217

அளவெட்டி கிழக்கு

40

J218

கணேஸ்வரம்

41

J219

அளவெட்டி தெற்கு

42

J220

அளவெட்டி மேற்கு

43

J213

மல்லாகம் மத்தி

44

J214

மல்லாகம் வடக்கு

45

J212

மல்லாகம் தெற்கு

 

வலிகாமம் தெற்கு

மானிப்பாய்  தொகுதி

உடுவில் பிரதேச சபை

1

J204

ஏழாலை கிழக்கு (பகுதி)

2

J205

ஏழாலை வடக்கு

3

J201

ஏழாலை மேற்கு

4

J202

ஏழாலை தென்மேற்கு(பகுதி)

5

J204

ஏழாலை கிழக்கு (பகுதி)

6

J206

ஏழாலை மத்தி

7

J210

குப்பிளான் தெற்கு

8

J211

குப்பிளான் வடக்கு

9

J207

புன்னாலைக்கட்டுவன் தெற்கு

10

J208

புன்னாலைக்கட்டுவன் வடக்கு

11

J203

ஏழாலை தெற்கு (பகுதி)

12

J195

சுன்னாகம் நகரம் வடக்கு

13

J197

சுன்னாகம் நகரம் கிழக்கு

14

J198

சுன்னாகம் நகரம் மத்தி

15

J199

சுன்னாகம் நகரம் மேற்கு

16

J186

உடுவில் வடக்கு (பகுதி)

17

J200

கந்தரோடை

18

J187

சங்குவேலி

19

J185

உடுவில் மத்தி வடக்கு

20

J186

உடுவில் வடக்கு (பகுதி)

21

J196

சுன்னாகம் நகரம் தெற்கு

22

J189

இணுவில் கிழக்கு

23

J190

இணுவில் வடகிழக்கு

24

J182

உடுவில் தென்மேற்கு

25

J184

உடுவில் மத்தி (பகுதி)

26

J183

உடுவில் தென்கிழக்கு

27

J184

உடுவில் மத்தி (பகுதி)

28

J188

இணுவில் தென்மேற்கு

29

J191

இணுவில் மேற்கு

30

J193

தாவடி கிழக்கு

31

J194

தாவடி வடக்கு

32

J192

தாவடி தெற்கு

 

 

வலிகாமம் மேற்கு

வட்டுக்கோட்டைத் தொகுதி

சங்கானை பிரதேச சபை

1

J172

சுழிபுரம் மேற்கு

2

J173

சுழிபுரம் மத்தி

3

J174

சுழிபுரம் கிழக்கு

4

J175

பண்ணாகம்

5

J176

பனிப்புலம்

6

J170

பொன்னாலை

7

J168

தொல்புரம் கிழக்கு

8

J169

தொல்புரம் மேற்கு

9

J157

வட்டுக்கோட்டை கிழக்கு

10

J177

சித்தங்கேணி

11

J179

சங்கானை மேற்கு

12

J181

சங்கானை மத்தி

13

J171

மூளாய்

14

J158

வட்டுக்கோட்டை வடக்கு

15

J167

வட்டுக்கோட்டை மேற்கு

16

J178

சங்கானை கிழக்கு

17

J180

சங்கானை தெற்கு

18

J159

சங்கரத்தை

19

J165

வட்டுக்கோட்டை தெற்கு

20

J166

வட்டுக்கோட்டை தென்மேற்கு

21

J160

அராலி மேற்கு

22

J161

அராலி மத்தி

23

J162

அராலி தெற்கு

24

J163

அராலி கிழக்கு

25

J164

அராலி வடக்கு

 

வலிகாமம் தென்மேற்கு

மானிப்பாய் தொகுதி

சண்டிலிப்பாய் பிரதேச சபை

 

சண்டிலிப்பாய்

 

1.   யா/129 சுதுமலை வடக்கு

 

2.   யா/130 சுதுமலை தெற்கு

 

3.   யா/131 சாவற்காடு

 

4.   யா/132 உயரப்புலம்

 

5.   யா/133 ஆனைக்கோட்டை

 

6.   யா/134 நவாலி வடக்கு

 

7.   யா/135 நவாலி கிழக்கு

 

8.   யா/136 நவாலி தெற்கு

 

9.   யா/137 மானிப்பாய் வடக்கு

 

10. யா/138 மானிப்பாய் கிழக்கு

 

11. யா/139 மானிப்பாய் தெற்கு

 

12. யா/140 மானிப்பாய் மேற்கு

 

13. யா/141 சண்டிலிப்பாய் வடக்கு

 

14. யா/142 சண்டிலிப்பாய் மத்தி

 

15. யா/143 சண்டிலிப்பாய் மேற்கு

 

16. யா/144 மாகியப்பிட்டி

 

17. யா/145 வடலியடைப்பு

 

18. யா/146 பண்டத்தரிப்பு

 

19. யா/147 பிரான்பற்று

 

20. யா/148 சில்லாலை வடக்கு

 

21. யா/149 சில்லாலை தெற்கு

 

22. யா/150 மாதகல் கிழக்கு

 

23. யா/151 மாதகல் தெற்கு

 

24. யா/152 மாதகல் மேற்கு

 

25. யா/153 பெரியவிளான்

 

26. யா/154 மாரீசன்கூடல்

 

27. யா/155 இளவாலை

 

28. யா/156 முள்ளானை

 

29. யா/157 வட்டு கிழக்கு

 

வலிகாமம் கிழக்கு

கோப்பாய் தொகுதி

கோப்பாய்  பிரதேச சபை

1

J282

தம்பாலை கதிரிப்பாய்

2

J283

இடைக்காடு

3

J284

வளலாய்

4

J281

பத்தமேனி

5

J285

அச்சுவேலி வடக்கு

6

J275

நவக்கீரி

7

J287

அச்சுவேலி மேற்கு

8

J286

அச்சுவேலி தெற்கு

9

J277

ஆவரங்கால் மேற்கு

10

J276

ஆவரங்கால் கிழக்கு

11

J280

வாதரவத்தை

12

J278

புத்தூர் கிழக்கு

13

J273

புத்தூர் மேற்கு

14

J271

சிறுப்பிட்டி கிழக்கு

15

J272

சிறுப்பிட்டி மேற்கு

16

J279

அச்செழு

17

J267

ஊரெழு

18

J264

உரும்பிராய் வடக்கு

19

J266

உரும்பிராய் கிழக்கு

20

J268

நீர்வேலி தெற்கு

21

J270

நீர்வேலி மேற்கு

22

J269

நீர்வேலி வடக்கு

23

J262

கோப்பாய் வடக்கு

24

J265

உரும்பிராய் தெற்கு

25

J263

உரும்பிராய் மேற்கு

26

J261

கோப்பாய் மத்தி

27

J260

கோப்பாய் தெற்கு

28

J259

கல்வியங்காடு

29

J257

இருபாலை தெற்கு

30

J258

இருபாலை கிழக்கு

 

வலிகாமம் Valikamam
 
வலிகாமம் வடக்கு Valikamam North
 
வலிகாமம் மேற்கு Valikamam  West
 
வலிகாமம் தெற்கு Valikamam  South
 
வலிகாமம் தென்மேற்கு  Valikamam  South West
 
வலிகாமம் கிழக்கு  Valikamam East
 
நண்பர்கள்
தனிநபர்கள்
கல்விமான்கள்
கலைஞர்கள்
கலைஞர்கள்
கவிஞர்கள்
சமய சமூகத்தொண்டர்கள
உத்தியோகத்தர்கள்
சரித்திர பிரபலியங்கள்
 
பத்திரிகையாளர்கள்
அரசியல்
ஊர்,  கிராமம்
பட்டினம் நகரம்
கல்லூரிகள்
திணைக்களங்கள்
பொது சமய நிறுவனங்கள்
சமூக நிறுவனங்கள்
கோயில்கள்
கிறிஸ்தவஆலயங்கள்
சரித்திர அரசியல்
கல்வி கலாசார பண்பாடுகள்
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வலிகாமம்
வலிகாமம்இ இலங்கையின் வட முனையில் அமைந்துள்ள யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டிலுள்ள ஒரு புவியியற் பிரிவாகும்.

அண்ணளவாக 1262 சதுர மைல்கள் பரப்பளவைக் கொண்ட யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு குடியேற்றவாத ஆட்சிக்காலங்களுக்கு முன்பிருந்தே

வலிகாமம் வடமராட்சி தென்மராட்சி பச்சிலைப்பள்ளி   என நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது.

 

இவற்றுள் முக்கியமானது குடாநாட்டின் மேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள வலிகாமம் பிரிவாகும்.

இதன் வடக்கே இந்து மாகடலும் மேற்கே தீவுப் பகுதிக்கும் குடாநாட்டுக்கும் இடையிலான கடல் பகுதியும்இ தெற்கில் யாழ்ப்பாணக் கடல்நீரேரியும் எல்லைகளாக

அமைந்திருக்கத் தெற்கில் ஒருபகுதியில் தென்மராட்சிப் பிரிவும்இ கிழக்கில் வடமராட்சிப் பிரிவும் அமைந்துள்ளன.

குடாநாட்டின் வளம் மிக்க பகுதிகள் பெரும்பாலும் வலிகாமப் பகுதியிலேயே அமைந்துள்ளன. யாழ்ப்பாண அரசுக் காலத்திலிருந்தே இப் பகுதிஇ ஒப்பீட்டளவில் அதிக மக்கள் தொகையைக் கொண்டதாகவும்

மக்கள் அடர்ந்து வாழும் பகுதியாகவும் விளங்கி வந்திருக்கிறது.

பண்டைக்காலத்தில் முக்கிய நகரமாக விளங்கியதாகக் கருதப்படும் கதிரைமலை என அழைக்கப்படும் கந்தரோடையும்

பிற்கால யாழ்ப்பாண அரசின் தலைநகரமான நல்லூரும் தற்கால வடமாகாணத்தின் தலைமை நகரமான யாழ்ப்பாணமும் வலிகாமப் பிரிவிலேயே உள்ளன