வலிகாமம் கிழக்கு -  Valikamam East

 

Kamalam

Kamal

Families

Friends

Guiders

School

Jobs

கமலம்

கமல்

குடும்பம்

நண்பர்

வழிகாட்டி

பாடசாலை

தொழில்

 

 

Home

 

Jaffna

Valikamam

Vadamarachchy

Thenmarachchy

Islands

Northern Province

About

முகப்பு

 

யாழ்ப்பாணம்

வலிகாமம்

வடமாராட்சி

தென்மாராட்சி

தீவுகள்

வடமாகாணம்

நாங்கள்

 
 
 
வலிகாமம் கிழக்கு -  Valikamam East
வலிகாமம் கிழக்கு - Valikamam East
கோப்பாய்- Kopay
021  222 5711
 
 
 

கோப்பாய் தேர்தல்  தொகுதி

கோப்பாய் பிரதேச செயலாளர் பிரிவு

 

வலிகாமம் கிழக்கு பிரதேச சபை

1

தம்பாலை கதிரிப்பாய்

1

J282

தம்பாலை கதிரிப்பாய்

 

 

 

2

J283

இடைக்காடு

 

 

 

3

J284

வளலாய்

 

 

 

2

பத்தமேனி

4

J281

பத்தமேனி

 

 

 

5

J285

அச்சுவேலி வடக்கு

 

 

 

3

அச்சுவேலி மேற்கு

6

J275

நவக்கீரி

 

 

 

7

J287

அச்சுவேலி மேற்கு

 

 

 

4

அச்சுவேலி தெற்கு

8

J286

அச்சுவேலி தெற்கு

 

 

 

5

ஆவரங்கால் மேற்கு

9

J277

ஆவரங்கால் மேற்கு

 

 

 

6

புத்தூர் வடக்கு

10

J276

ஆவரங்கால் கிழக்கு

 

 

 

11

J280

வாதரவத்தை

 

 

 

7

புத்தூர் கிழக்கு

12

J278

புத்தூர் கிழக்கு

 

 

 

8

புத்தூர் மேற்கு

13

J273

புத்தூர் மேற்கு

 

 

 

9

சிறுப்பிட்டி மேற்கு

14

J271

சிறுப்பிட்டி கிழக்கு

 

 

 

15

J272

சிறுப்பிட்டி மேற்கு

 

 

 

10

அச்செழு

16

J279

அச்செழு

 

 

 

11

ஊரெழு

17

J267

ஊரெழு

 

 

 

12

உரும்பிராய் வடக்கு

18

J264

உரும்பிராய் வடக்கு

 

 

 

13

உரும்பிராய் கிழக்கு

19

J266

உரும்பிராய் கிழக்கு

 

 

 

14

நீர்வேலி தெற்கு

20

J268

நீர்வேலி தெற்கு

 

 

 

21

J270

நீர்வேலி மேற்கு

 

 

 

15

நீர்வேலி வடக்கு

22

J269

நீர்வேலி வடக்கு

 

 

 

16

கோப்பாய் வடக்கு

23

J262

கோப்பாய் வடக்கு

 

 

 

17

உரும்பிராய் தெற்கு

24

J265

உரும்பிராய் தெற்கு

 

 

 

18

உரும்பிராய் மேற்கு

25

J263

உரும்பிராய் மேற்கு

 

 

 

19

கோப்பாய் மத்தி

26

J261

கோப்பாய் மத்தி

 

 

 

20

கோப்பாய் தெற்கு

27

J260

கோப்பாய் தெற்கு

 

 

 

21

கல்வியங்காடு

28

J259

கல்வியங்காடு

 

 

 

22

இருபாலை தெற்கு

29

J257

இருபாலை தெற்கு

 

 

 

30

J258

இருபாலை கிழக்கு

 

 

 

 

 
வலிகாமம் வடக்கு வலிகாமம் மேற்கு வலிகாமம் தெற்கு வலிகாமம் தென்மேற்கு வலிகாமம் கிழக்கு
Valikamam North Valikamam  West Valikamam  South Valikamam  South West Valikamam East
தெல்லிப்பழை சங்கானை உடுவில் சண்டிலிப்பாய் கோப்பாய்
Tellippalai Chankanai Uduvil Sandilipay Kopay
021  222 3952 021  222 3954 021  222 3953 021  222 3951

021  222 5711