வலிகாமம் தெற்கு -  Valikamam South

 

Kamalam

Kamal

Families

Friends

Guiders

School

Jobs

கமலம்

கமல்

குடும்பம்

நண்பர்

வழிகாட்டி

பாடசாலை

தொழில்

 

 

Home

 

Jaffna

Valikamam

Vadamarachchy

Thenmarachchy

Islands

Northern Province

About

முகப்பு

 

யாழ்ப்பாணம்

வலிகாமம்

வடமாராட்சி

தென்மாராட்சி

தீவுகள்

வடமாகாணம்

நாங்கள்

 
 
 
வலிகாமம் தெற்கு Valikamam South
வலிகாமம் தெற்கு - Valikamam South
உடுவில் - Uduvil
021  222 3953
 
 
 

 வலிகாமம்

மானிப்பாய்  தேர்தல் தொகுதி

உடுவில் பிரதேச செயலாளர் பிரிவு

 

வலிகாமம் தெற்கு பிரதேச சபை

 

 

 

வட்டாரங்கள்

 

கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள்

 

 

 

1

ஏழாலை வடகிழக்கு

1

J204

ஏழாலை கிழக்கு (பகுதி)

 

 

 

2

J205

ஏழாலை வடக்கு

 

 

 

2

ஏழாலை மேற்கு

3

J201

ஏழாலை மேற்கு

 

 

 

4

J202

ஏழாலை தென்மேற்கு (பகுதி)

 

 

 

3

ஏழாலை மத்தி

5

J204

ஏழாலை கிழக்கு (பகுதி)

 

 

 

6

J206

ஏழாலை மத்தி

 

 

 

4

குப்பிளான்

7

J210

குப்பிளான் தெற்கு

 

 

 

8

J211

குப்பிளான் வடக்கு

 

 

 

5

புன்னாலைக்கட்டுவன்

9

J207

புன்னாலைக்கட்டுவன் தெற்கு

 

 

 

10

J208

புன்னாலைக்கட்டுவன் வடக்கு

 

 

 

6

ஏழாலை தெற்கு

11

J203

ஏழாலை தெற்கு (பகுதி)

 

 

 

7

சுன்னாகம் கிழக்கு

12

J195

சுன்னாகம் நகரம் வடக்கு

 

 

 

13

J197

சுன்னாகம் நகரம் கிழக்கு

 

 

 

8

சுன்னாகம் மேற்கு

14

J198

சுன்னாகம் நகரம் மத்தி

 

 

 

15

J199

சுன்னாகம் நகரம் மேற்கு

 

 

 

9

கந்தரோடை

16

J186

உடுவில் வடக்கு (பகுதி)

 

 

 

17

J200

கந்தரோடை

 

 

 

10

சங்குவேலி

18

J187

சங்குவேலி

 

 

 

11

உடுவில் வடக்கு

19

J185

உடுவில் மத்தி வடக்கு

 

 

 

20

J186

உடுவில் வடக்கு (பகுதி)

 

 

 

12

சுன்னாகம் தெற்கு

21

J196

சுன்னாகம் நகரம் தெற்கு

 

 

 

13

இணுவில் கிழக்கு

22

J189

இணுவில் கிழக்கு

 

 

 

23

J190

இணுவில் வடகிழக்கு

 

 

 

14

உடுவில் தெற்கு

24

J182

உடுவில் தென்மேற்கு

 

 

 

25

J184

உடுவில் மத்தி (பகுதி)

 

 

 

15

உடுவில் தென்கிழக்கு

26

J183

உடுவில் தென்கிழக்கு

 

 

 

27

J184

உடுவில் மத்தி (பகுதி)

 

 

 

16

இணுவில் மேற்கு

28

J188

இணுவில் தென்மேற்கு

 

 

 

29

J191

இணுவில் மேற்கு

 

 

 

17

தாவடி வடக்கு

30

J193

தாவடி கிழக்கு

 

 

 

31

J194

தாவடி வடக்கு

 

 

 

18

தாவடி தெற்கு

32

J192

தாவடி தெற்கு

 

 

 

 

 
வலிகாமம் வடக்கு வலிகாமம் மேற்கு வலிகாமம் தெற்கு வலிகாமம் தென்மேற்கு வலிகாமம் கிழக்கு
Valikamam North Valikamam  West Valikamam  South Valikamam  South West Valikamam East
தெல்லிப்பழை சங்கானை உடுவில் சண்டிலிப்பாய் கோப்பாய்
Tellippalai Chankanai Uduvil Sandilipay Kopay
021  222 3952 021  222 3954 021  222 3953 021  222 3951

021  222 5711