Home

 

Jaffna

Valikamam

Vadamarachchy

Thenmarachchy

Islands

Northern Province

About

முகப்பு

 

யாழ்ப்பாணம்

வலிகாமம்

வடமாராட்சி

தென்மாராட்சி

தீவுகள்

வடமாகாணம்

நாங்கள்

 
 
 
வலிகாமம் மேற்கு Valikamam West
வலிகாமம் மேற்கு - Valikamam West
சங்கானை - Chankanai
021  222 3954
 
 
 

வட்டுக்கோட்டைத் தொகுதி

சங்கானை பிரதேச செயலாளர் பிரிவு

 

வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச சபை

வட்டாரங்கள்

 கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள்

 

 

 

1

சுழிபுரம் மேற்கும் மத்தியும்

1

J172

சுழிபுரம் மேற்கு

 

 

 

2

J173

சுழிபுரம் மத்தி

 

 

 

2

சுழிபுரம் கிழக்கு

3

J174

சுழிபுரம் கிழக்கு

 

 

 

3

பண்ணாகம்-பனிப்புலம்

4

J175

பண்ணாகம்

 

 

 

5

J176

பனிப்புலம்

 

 

 

4

பொன்னாலை

6

J170

பொன்னாலை

 

 

 

5

தொல்புரம்

7

J168

தொல்புரம் கிழக்கு

 

 

 

8

J169

தொல்புரம் மேற்கு

 

 

 

6

வட்டுக்கோட்டை கிழக்கு - சித்தங்கேணி

9

J157

வட்டுக்கோட்டை கிழக்கு

 

 

 

10

J177

சித்தங்கேணி

 

 

 

7

சங்கானை மேற்கும் மத்தியும்

11

J179

சங்கானை மேற்கு

 

 

 

12

J181

சங்கானை மத்தி

 

 

 

8

மூளாய்

13

J171

மூளாய்

 

 

 

9

வட்டுக்கோட்டை வடக்கும் மேற்கும்

14

J158

வட்டுக்கோட்டை வடக்கு

 

 

 

15

J167

வட்டுக்கோட்டை மேற்கு

 

 

 

10

சங்கானை கிழக்கும் தெற்கும்

16

J178

சங்கானை கிழக்கு

 

 

 

17

J180

சங்கானை தெற்கு

 

 

 

11

சங்கரத்தை

18

J159

சங்கரத்தை

 

 

 

12

வட்டுக்கோட்டை தெற்கும் தென்மேற்கும்

19

J165

வட்டுக்கோட்டை தெற்கு

 

 

 

20

J166

வட்டுக்கோட்டை தென்மேற்கு

 

 

 

13

அராலி மேற்கும் மத்தியும்

21

J160

அராலி மேற்கு

 

 

 

22

J161

அராலி மத்தி

 

 

 

14

அராலி தெற்கு

23

J162

அராலி தெற்கு

 

 

 

15

அராலி கிழக்கும் வடக்கும்

24

J163

அராலி கிழக்கு

 

 

 

25

J164

அராலி வடக்கு

 

 

 

 

 
வலிகாமம் வடக்கு வலிகாமம் மேற்கு வலிகாமம் தெற்கு வலிகாமம் தென்மேற்கு வலிகாமம் கிழக்கு
Valikamam North Valikamam  West Valikamam  South Valikamam  South West Valikamam East
தெல்லிப்பழை சங்கானை உடுவில் சண்டிலிப்பாய் கோப்பாய்
Tellippalai Chankanai Uduvil Sandilipay Kopay
021  222 3952 021  222 3954 021  222 3953 021  222 3951

021  222 5711