தீவுகள் Islands

 

Kamalam

Kamal

Families

Friends

Guiders

School

Jobs

கமலம்

கமல்

குடும்பம்

நண்பர்

வழிகாட்டி

பாடசாலை

தொழில்

 

 

Home

 

Jaffna

Valikamam

Vadamarachchy

Thenmarachchy

Islands

Northern Province

About

   

முகப்பு

 

யாழ்ப்பாணம்

வலிகாமம்

வடமாராட்சி

தென்மாராட்சி

தீவுகள்

வடமாகாணம்

நாங்கள்

 

தீவுகள Islands

 

தீவுகள் தெற்கு

தீவுகள் வடக்கு காரைநகர் நெடுந்தீவு

Island South Island North Karainagar Delft
வேலணை

ஊர்காவற்றுறை

வலந்தலை நெடுந்தீவு
Velanai Kayts Valanthalai Delft

தீவகம்

ஊர்காவற்துறை தேர்தல்  தொகுதி

வேலணை பிரதேச செயலாளர் பிரிவு

வேலணை பிரதேச சபை

வட்டாரங்கள்

கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள்

1

சரவணை

1

J12

வேலணை வடக்கு

2

J20

சரவணை கிழக்கு

3

J21

சரவணை மேற்கு

2

மண்கும்பான்

4

J11

மண்கும்பான்

5

J13

வேலணை வடகிழக்கு

3

அல்லைப்பிட்டி

6

J10

அல்லைப்பிட்டி

4

மண்டைதீவு

7

J7

மண்டைதீவு கிழக்கு

8

J8

மண்டைதீவு மேற்கு

9

J9

மண்டைதீவு தெற்கு

5

வேலணை கிழக்கு

10

J14

வேலணை கிழக்கு

11

J8

வேலணை தென்கிழக்கு

12

J9

வேலணை கிழக்கு மத்தி

6

வேலணை தெற்கு

13

J17

வேலணை தெற்கு

7

வேலணை மேற்கு

14

J18

வேலணை மேற்கு மத்தி

15

J19

வேலணை மேற்கு

8

நயினாதீவு வடக்கு

16

J34

நயினாதீவு வடக்கு

17

J35

நயினாதீவு மத்தி

9

புங்குடுதீவு மேற்கு

18

J27

புங்குடுதீவு வடக்கு

19

J29

புங்குடுதீவு தென்மேற்கு

20

J30

புங்குடுதீவு மத்தி மேற்கு

21

J32

புங்குடுதீவு வடகிழக்கு

22

J33

புங்குடுதீவு மேற்கு

10

புங்குடுதீவு கிழக்கு

23

J22

புங்குடுதீவு வடகிழக்கு

24

J23

புங்குடுதீவு கிழக்கு

25

J24

புங்குடுதீவு தென்மேற்கு

11

புங்குடுதீவு தெற்கு

26

J25

புங்குடுதீவு தென்கிழக்கு

27

J26

புங்குடுதீவு தெற்கு

28

J28

புங்குடுதீவு மத்தி வடக்கு

29

J31

புங்குடுதீவு மத்தி கிழக்கு

12

நயினாதீவு தெற்கு

30

J36

நயினாதீவு தெற்கு

 

தீவகம்

ஊர்காவற்துறை தேர்தல்  தொகுதி

ஊர்காவற்துறை பிரதேச செயலாளர் பிரிவு

ஊர்காவற்துறை பிரதேச சபை

வட்டாரங்கள்

கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள்

 

 

 

 

1. யா/37 அனலைதீவு வடக்கு

 

 

 

 

2. யா/38 அனலைதீவு தெற்கு

 

 

 

 

3. யா/39 எழுவை தீவு

 

 

 

 

4. யா/49 ஊர்காவற்துறை

 

 

 

 

5. யா/50 பருத்தியடைப்பு

 

 

 

 

6. யா/51 கரம்பன்

 

 

 

 

7. யா/52 கரம்பன் கிழக்கு

 

 

 

 

8. யா/53 கரம்பன் தென்கிழக்கு

 

 

 

 

9. யா/54 கரம்பன் மேறகு

 

 

 

 

10. யா/55 நாரந்தனை வடக்கு

 

 

 

 

11. யா/56 நாரந்தனை வட மேற்கு

 

 

 

 

12. யா/57 நாரந்தனை

 

 

 

 

13. யா/58 நாரந்தனை தெற்கு

 

 

 

 

14. யா/59 சுருவில்

 

 

 

 

15. யா/60 புளியங்கூடல்

 

 

தீவகம்

வட்டுக்கோட்டை தேர்தல்  தொகுதி

காரைநகர் பிரதேச செயலாளர் பிரிவு

காரைநகர் பிரதேச சபை

வட்டாரங்கள்

கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள்

1

காரை மேற்கு

1

J40

காரைநகர் மேற்கு

2

J41

காரைநகர் வடமேற்கு

2

காரை வடக்கு

3

J46

காரைநகர் வடக்கு

4

J48

காரைநகர் மத்தி

3

வலந்தலை

5

J47

காரைநகர் வடகிழக்கு

4

களபூமி

6

J42

காரைநகர் கிழக்கு

7

J43

காரைநகர் தென்கிழக்கு

5

காரை தென்மேற்கு

8

J45

காரைநகர் தென்மேற்கு

6

காரை தெற்கு

9

J44

காரைநகர் தெற்கு

         

 

தீவகம்

ஊர்காவற்துறை தேர்தல்  தொகுதி

 

நெடுந்தீவு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு

 

நெடுந்தீவு பிரதேச சபை

 

வட்டாரங்கள்

கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள்

 

1

நெடுந்தீவு ஒன்று

1

J01

நெடுந்தீவு மேற்கு

 

2

நெடுந்தீவு இரண்டு

2

J03

நெடுந்தீவு மத்தி மேற்கு (பகுதி)

 

3

நெடுந்தீவு மூன்று

3

J02

நெடுந்தீவு தெற்கு

 

4

நெடுந்தீவு நான்கு

4

J03

நெடுந்தீவு மத்தி மேற்கு (பகுதி)

 

5

நெடுந்தீவு ஐந்து

5

J03

நெடுந்தீவு மத்தி மேற்கு (பகுதி)

 

6

நெடுந்தீவு ஆறு

6

J04

நெடுந்தீவு மத்தி

 

7

நெடுந்தீவு ஏழு

7

J05

நெடுந்தீவு மத்தி கிழக்கு

 

8

நெடுந்தீவு எட்டு

8

J06

நெடுந்தீவு கிழக்கு

 

 

 
தீவுகள் Islands
 
வேலணை பிரதேசசபை

Velanai PredeshaSaba

 

ஊர்காவற்துறை பிரதேசசபை

Kayts PredeshaSaba

 

காரைநகர் பிரதேசசபை

Karainagar PredeshaSaba

 

நெடுந்தீவு  பிரதேசசபை

Delft PredeshaSaba

 
 
பிரதேசப் பதிவுகளும்  விபரத் திரட்டுகளும்
கோயில்கள் & கிறிஸ்தவஆலயங்கள்
 
 
கல்லூரிகள் & கல்விமான்கள்
 
 
 
 
 
 
 
நண்பர்கள்
தனிநபர்கள்
கல்விமான்கள்
கலைஞர்கள்
கலைஞர்கள்
கவிஞர்கள்
சமய சமூகத்தொண்டர்கள
உத்தியோகத்தர்கள்
சரித்திர பிரபலியங்கள்
 
பத்திரிகையாளர்கள்
அரசியல்
ஊர்,  கிராமம்
பட்டினம் நகரம்
கல்லூரிகள்
திணைக்களங்கள்
பொது சமய நிறுவனங்கள்
சமூக நிறுவனங்கள்
கோயில்கள்
கிறிஸ்தவஆலயங்கள்
சரித்திர அரசியல்
கல்வி கலாசார பண்பாடுகள்
 
 
 
 
 
 
 
 
தீவுகள Islands

வேலணைத்தீவு - லைடன் தீவு

 

லைடன் தீவு (Layden island) இலங்கையின் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் தென் மேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள சப்த தீவுகளில் பெரிய தீவு ஆகும். வேலணைத்தீவு என்றும் இத்தீவு அழைக்கப்படுவதுண்டு.

 

பெயர்க்காரணம்

கி.பி. 1658 முதல் கி.பி. 1796 வரை யாழ்ப்பாணத்தை ஆண்ட ஒல்லாந்தர் யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டை அண்டியிருந்த தீவுகள் ஏழுக்கும் ஒல்லாந்து (Holland) நாட்டின் முக்கிய நகரங்களின் பெயர்களை இட்டார்கள். இவற்றில் தெற்கு ஒல்லாந்தில் உள்ள லெய்டன் (Leiden) (யாழ்ப்பாணத்தில் இப்பெயரை லைடன் என்றே உச்சரிப்பது வழக்கம்) நகரத்தின் பெயர் இத் தீவுக்கு வழங்கப்பட்டது.

 

வேலணைத்தீவு

இங்கு பத்து கிராமங்கள் உண்டு, அவை பின்வருமாறு:

  1. சுருவில்

  2. நாரந்தனை

  3. கரம்பொன்

  4. ஊர்காவற்றுறை (காவலூர்)

  5. பரித்தியடைப்பு

  6. புளியங்கூடல்

  7. சரவணை

  8. வேலணை

  9. அல்லைப்பிட்டி

  10. மண்கும்பான்

இவற்றுள் ஊர்காவற்றுறை (காவலூர்) பிரித்தானியர் ஆட்சிக்கு முற்பட்ட காலத்தில் வடக்கு இலங்கையில் முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்த துறை முகங்களில் ஒன்றாகும்.
 

லைடன் தீவின் கிராமங்களைப் பற்றியொரு பாடல் தொகுதி

ஊர்காவர்றுறை, கரம்பன், சுருவில்
உற்றநற் புளியங்குடல் நாரந்தனை
பேர்மிகு சரவணை, வேலனை மண்கும்பான்
பெருமை சொல் மண்டைத்தாவல் லைப்பிட்டி
சேர்ந்தே லைடன் தீவெனும் நிலமாம்

                                             (கவிஞர் சக்தி அ.பால.ஐயா)

 

அமைவிடமும், போக்குவரத்துத் தொடர்புகளும்

வேலணைத்தீவின் நேர் வடக்கே அமைந்துள்ளது காரைநகர் என்று பொதுவாக அழைக்கப்படும் காரைதீவு. தென் மேற்குத் திசையில் புங்குடுதீவும், தென் கிழக்குத் திசையில் மண்டைதீவும் அமைந்துள்ளன. மண்டைதீவு யாழ்ப்பாண நகரத்துக்கும் வேலணைத்தீவுக்கும் இடையில் உள்ளது. வேலணைத்தீவு பண்ணை கடல் வழிச் சாலையினால், மண்டைதீவுக்கு ஊடாக யாழ்ப்பாண நகருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. புங்குடுதீவு, காரைதீவு என்பவற்றை இத் தீவுடன் இணைக்கும் கடல் வழிச் சாலைகளும் உண்டு.

 

நெடுந்தீவு

நெடுந்தீவு (Neduntheevu) இலங்கையின் வடபகுதியில் யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டுக்குத் தென்மேற்கில் அமைந்துள்ள ஏழு தீவுகளுள் ஒன்று. ஒல்லாந்தர் இத்தீவை டெல்வ்ற் (Delft) என்று பெயரிட்டு அழைத்தார்கள். இன்றும் ஆங்கிலத்தில் இத்தீவு இப்பெயராலேயே குறிப்பிடப்படுகின்றது.

அமைவிடமும் பரப்பளவும்

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து மற்றெல்லாத் தீவுகளிலும் கூடிய தொலைவில் அமைந்திருக்கும் தீவு இதுவே. யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து இதன் தூரம் 45 கிலோமீட்டர் ஆகும். ஆனால் இந்தியாவின் இராமேஸ்வரக் கரையிலிருந்து இதன் தூரம் 38 கிலோமீட்டர் மட்டுமே.

இதன் அளவு வடக்குத் தெற்காக 6 கிலோமீட்டரும், கிழக்கு மேற்காக 8 கிலோமீட்டரும் ஆகும். மொத்தப் பரப்பளவு அண்ணளவாக 48 சதுர கிலோமீட்டர்

 

ஊர்கள்

காரைநகர்  
மண்டைதீவு  
வேலணை  
ஊர்காவற்றுறை  
புங்குடுதீவு  
நயினாதீவு  
அனலைதீவு  
எழுவைதீவு  
நெடுந்தீவு