வடமராட்சி வடக்கு
Vadamarachchy North
பருத்தித்துறை
Point Pedro

வடமராட்சி

வடமராட்சி (Vadamarachchy) என்பது இலங்கையின் வட முனையில் அமைந்துள்ள யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் உள்ள ஒரு புவியியற் பிரிவாகும்.

அண்ணளவாக 1262 சதுர மைல்கள் பரப்பளவைக் கொண்ட யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு, குடியேற்றவாத ஆட்சிக்காலங்களுக்கு முன்பிருந்தே வலிகாமம், வடமராட்சி தென்மராட்சி, பச்சிலைப்பள்ளி என நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. குடாநாட்டின் வடக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது வடமராட்சிப் பிரிவாகும்.

வடமராட்சிப் பகுதி வடமாராட்சி வடக்கு (பருத்தித்துறை), வடமாராட்சி தென்மேற்கு (கரவெட்டி), மற்றும் வடமராட்சி கிழக்கு(மருதங்கேணி) என மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

வடமராட்சி என்பது "வடக்கு மக்களின் ஆட்சிப் பகுதி" என்பது பொருள். வடமார் என்பது வடக்கு மக்களைக் குறிக்கும் இங்கு வசிக்கும் மக்கள் வடமராட்சியார் என அழைக்கப்படுகின்றனர்.

முன்னர் வடமறவர் என்ற குறுநில மன்னர் ஆட்சி செய்த இடமாக இருந்தமையால் வடமறவர் ஆட்சி என அழைக்கப்பட்டு வடமராட்சி என மருவிற்று

வடமராட்சி - VADAMARACHCHY

வடமராட்சி வடக்கு
VADAMARACHCHY NORTH


பருத்தித்துறை தொகுதி
பருத்தித்துறை D.S. பிரிவு
பருத்தித்துறை நகரசபை

வட்டாரம் G.S.பிரிவு
1  J401 பருத்தித்துறை
2  J402 பருத்தித்துறை தெற்கு
3  J403 பருத்தித்துறை கிழக்கு
4  J404 தும்பளை
5  J405 தும்பளை கிழக்கு

வடமராட்சி வடக்கு
VADAMARACHCHY NORTH


பருத்தித்துறை தொகுதி
பருத்தித்துறை D.S. பிரிவு
வல்வெட்டித்துறை நகரசபை

வட்டாரம் G.S.பிரிவு
1 J383  தொண்டமானாறு தெற்கு
2 J384 தொண்டமானாறு வடக்கு
3 J385  கெருடாவில் தெற்கு
4 J386 கெருடாவில் வடக்கு
5 J387 கெருடாவில் கிழக்கு
6 J388 வல்வெட்டித்துறை வட மேற்கு
7 J389 வல்வெட்டித்துறை வட மத்தி
8 J390 வல்வெட்டித்துறை வட கிழக்கு
9 J391 வல்வெட்டித்துறை தென் மேற்கு
10 J392 வல்வெட்டித்துறை தென் கிழக்கு
11  J393 பொலிகண்டி மேற்கு
12 J394 பொலிகண்டி கிழக்கு
13 J395 பொலிகண்டி தெற்கு

ஊர்கள்

தொண்டமனாறு Thondamanaru
வல்லெட்டித்துறை Valvettiturai
பொலிகண்டி Polikandy
திக்கம் Thikkam
சக்கோட்டை Sakkoddai
இன்பருட்டி Inparutti
பருத்தித்துறை Point Pedro
கரணவாய் Karanavai
வதிரி Vathiry
நாவலடி Navalady
நெல்லியடி Nelliyady
துன்னாலை Thunnalai
கரவெட்டி Karaveddy
கலிகை Kalikai
அல்வாய் Alvai
மந்திகை Manthikai
புலோலி Puloly
தம்பசிட்டி Thambasiddy
தும்பளை Thumpalai
கற்கோவளம் Katkovalam
வல்லிபுரம் Vallipuram
மணல்காடு Malakadu
அம்பன் Ampan
குடத்தனை Kudathanai
நாகர்கோவில் Nagarkvil
மருதங்கேணி Maruthankeni
தாளையடி Thalaiyadi
வெற்றிலைக்கேணி Vettilaikeni
உடுத்துறை Uduthurai
ஆளியவளை Aaliyavalai
குடாரப்பூ Kudarappu

வடமராட்சி வடக்கு
VADAMARACHCHY NORTH


பருத்தித்துறை தொகுதி
பருத்தித்துறை D.S. பிரிவு
பருத்தித்துறை பிரதேசசபை

வட்டாரம் G.S.பிரிவு
1 கெருடாவில் J385 கெருடாவில் தெற்கு (பகுதி)
J387 கெருடாவில் கிழக்கு (பகுதி)
2 பொலிகண்டி J394 பொலிகண்டி கிழக்கு
J396 அல்வாய் மேற்கு
J397 அல்வாய் வடமேற்கு
3 அல்வாய் J398 அல்வாய் வடக்கு மத்தி
J399 வியாபாரிமூலை
J400 அல்வாய் வடக்கு
4 புலோலி மேற்கு J410 புலோலி மேற்கு
J411 புலோலி தென்மேற்கு
J412 புலோலி வடமேற்கு
5 புலோலி கிழக்கு J406 கற்கோவளம்
J408 புலோலி வடகிழக்கு
J413 புலோலி கிழக்கு
6 வல்லிபுரக் கோயில் J414 புலோலி தெற்கு
J415 மந்திகை
J416 வல்லிபுரம்
J417 துன்னாலை வடக்கு
7 குடத்தனை J418 மணற்காடு
J419 குடத்தனை
J420 குடத்தனை கரையூர்
J421 பொற்பதி
J422 அம்பன்
8 நாகர்கோயில்
செம்பியன்பற்று
J423 நாகர்கோயில் கிழக்கு
J424 நாகர்கோயில் மேற்கு
J425 நாகர்கோயில் தெற்கு
J426 செம்பியன்பற்று வடக்கு
J427 செம்பியன்பற்று தெற்கு
J428 மதுரங்கேணி
9 உடுத்துறை J429 வத்திராயன்
J430 உடுத்துறை
J431 ஆழியவளை
10 முள்ளியான் J432 வெற்றிலைக்கேணி
J433 முள்ளியான்
J434 பொக்கறுப்பு
J435 சுண்டிக்குளம்

வடமராட்சி கிழக்கு
VADAMARACHCHY EAST


பருத்தித்துறை தொகுதி
மருதங்கேணி D.S. பிரிவு
பருத்தித்துறை பிரதேசசபை

வட்டாரம் G.S.பிரிவு
7 குடத்தனை J418 மணற்காடு
J419 குடத்தனை
J420 குடத்தனை கரையூர்
J421 பொற்பதி
J422 அம்பன்
8 நாகர்கோயில்
செம்பியன்பற்று
J423 நாகர்கோயில் கிழக்கு
J424 நாகர்கோயில் மேற்கு
J425 நாகர்கோயில் தெற்கு
J426 செம்பியன்பற்று வடக்கு
J427 செம்பியன்பற்று தெற்கு
J428 மதுரங்கேணி
9 உடுத்துறை J429 வத்திராயன்
J430 உடுத்துறை
J431 ஆழியவளை
10 முள்ளியான் J432 வெற்றிலைக்கேணி
J433 முள்ளியான்
J434 பொக்கறுப்பு
J435 சுண்டிக்குளம்

வடமராட்சி தென் மேற்கு
VADAMARACHCHY SOUTH WEST


உடுப்பிட்டி தொகுதி
கரவெட்டி D.S. பிரிவு
கரவெட்டி பிரதேசசபை

வட்டாரம் G.S.பிரிவு
1 உடுப்பிட்டி வடக்கு J353 உடுப்பிட்டி வடக்கு
2 வல்வெட்டி J355 வல்வெட்டி (பகுதி)
J356 வல்வெட்டி மத்தி
3 சமரபாகு J357 சமரபாகு
J361 கரணவாய் வடமேற்கு
4 நவிண்டில் J360 கரணவாய் வடக்கு
5 வதிரி J375 நெல்லியடி வடக்கு
J379 அல்வாய் தெற்கு
6 அல்வாய் J378 அல்வாய்
J380 அல்வாய் கிழக்கு
7 ஆத்தை J377 நெல்லியடி கிழக்கு
J381 ஆத்தை
8 நெல்லியடி நகரம் J362 கரணவாய் மத்தி
J376 நெல்லியடி
9 இமையாணன் J358 இமையாணன்
10 இமையாணன் மேற்கு J359 இமையாணன் மேற்கு
11 உடுப்பிட்டி J352 உடுப்பிட்டி
J354 உடுப்பிட்டி தெற்கு
12 கரணவாய் J349 கரணவாய் மேற்கு
13 வீரபத்திராயன் J348 கரணவாய் தெற்கு
J350 கரணவாய்
14 உச்சில் J351 கரணவாய் கிழக்கு
J365 கரவெட்டி தெற்கு
J382 கப்பூது
15 கரவெட்டி வடக்கு &
கரவெட்டி மேற்கு
J363 கரவெட்டி மேற்கு
J364 கரவெட்டி வடக்கு
16 கரவெட்டி J366 மாத்தோணி
J367 கரவெட்டி மத்தி
17 துன்னாலை J372 துன்னாலை
J373 துன்னாலை மத்தி
J374 துன்னாலை மேற்கு
18 கட்டைவேலி J368 கட்டைவேலி கிழக்கு
J369 கட்டைவேலி
19 துன்னாலை தெற்கு &
கிழக்கு
J370 துன்னாலை தெற்கு
J371 துன்னாலை கிழக்கு